NES-palvelut

NES-palvelut

Laadukasta ja tehokasta hoitotyön osaamista ja asiantuntijuutta”

Hoitotyön toimintaympäristö muuttuu yhä vaativammaksi, ja tämä vaatii tekijöiltään yhä vahvempaa hoitotyön osaamista ja asiantuntijuutta. NES -palvelut mahdollistavat laadukkaan ja tehokkaan hoitotyön toteutumisen.

NES-hoitajavälitys tarjoaa hoitotyön asiantuntijoita (NES- hoitajat) yritysten ja organisaatioiden tueksi.

NES-koulutusalusta tarjoaa hoidon laadun parantumista jatkuvan koulutuksen ja taitojen kehittämisen kautta.

NES-koulutus ja -konsultointi. Koulutuksen keskiössä on terveysongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen sekä kokonaisvaltainen hoitotyö. Konsultointi tukee yrityksiä kehittämään ja parantamaan toimintaansa.

Työntekijät osaavia, ammattitaitoisia ja motivoituneita. Eivät pelkää haasteita.
Yhteistyö sujuvaa ja vaivatonta. Esimiehelle helppoa varata työntekijä, kun tiedossa osaaminen ja luotto palveluntarjoajaan.
|| Asiakaspalaute