Koulutus ja konsultointi

Koulutus ja konsultointi

Kotihoitotyön kenttä on muuttumassa yhä vaativammaksi. Hoitotyön kehityksessä on tärkeää, että hoidon laatu, tehokkuus ja optimointi pysyy korkealla tasolla.

NES on koulutusmalli, jossa keskiössä on terveysongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen sekä kokonaisvaltainen hoitotyö. Koulutus painottaa kliinisen hoitotyön taitoja sekä voinnin seurantaa. Lisäksi siinä syvennytään yleisimpien terveysongelmien tunnistamiseen ja oikea- aikaiseen hoitoon sekä tarkoituksenmukaisen lääkehoidon toteuttamiseen. Lisäksi hoitotyössä on tärkeää, että työntekijöillä on lupa kehittää omaa työtään. NES-koulutus antaa työkaluja myös oman työn kehittämiseen.

Tarjoamme yrityksille ja organisaatioille mahdollisuuden kehittää omaa toimintaansa konsultaatiopalveluidemme avulla. NES-konsultointi tukee yrityksiä kehittämään ja parantamaan toimintaansa. NES-konsultointiin liittyy asiantuntijuuden, neuvonnan ja ohjauksen organisointia.